Korttids

Korttidsverksamhet

Vår övergripande målsättning är att erbjuda en trygg verksamhet som är både individ och gruppanpassad. Vi erbjuder åldersadekvata aktiviteter som bidrar till utveckling för individen, som på sikt kan leda till en aktivare och självständigare vardag utanför hemmet och Lyckans Backe.

 

Målsättningen är att bidra till att skapa förutsättningar för en möjlig frigörelse från familjen och ge en förberedelse inför vuxenlivet. En annan viktig målsättning är att ge föräldrar och syskon en trygg, säker och flexibel avlastning.

Korttidsverksamheten anpassas efter individen och de önskemål familjen har på insatsen.

Kortidsverksamheten kan vara mellan en till fyra dagar i veckan. Vissa har sin korttidsverksamhet under helgerna.

 

Korttids

Adress

Norra Skiftekärrsvägen 7

434 93 Vallda

 

Mail

jonas@lyckansbacke.se

Telefon

Jonas Eklund

0702-657501